Ziek gezond

De obsessie voor de perfecte gezondheid

Ernée Derckx & Bram van Vulpen

Waarin we de vermeende eetstoornis ‘orthorexia’ onder de loep nemen, ons verdiepen in de drang naar volmaakte gezondheid, ontdekken dat de invulling van gezonde keuzes berust op een geloof in maakbaarheid en dat de nieuwe gezondheidselite zich niet laat vatten binnen traditionele scheidslijnen in de samenleving.
Een ingekorte versie van dit essay verscheen 28 september 2017 in De Groene Amsterdammer.

 

Pedofilie

Een moderne heksenjacht?

Niek Bollemeijer & Ramon Creyghton

Waarin we ervaren hoe groot het taboe op pedofilie is, nagaan hoe dat is ontstaan, en proberen te bepalen of het taboe helpt om seksueel misbruik van kinderen te voorkomen, terwijl we ontdekken welke subtiele ethische en psychiatrische argumenten aan deze discussie ten grondslag liggen.

 

Niets is wat het lijkt

Een wereld vol complotdenkers

Hugo van Dam & Bram van Vulpen

Waarin we de geheimzinnige wereld van complottheorieën onthullen, we verklaringen zoeken in technologische en culturele ontwikkelingen, en we de karakteristieke retoriek van complotdenkers terugvinden in het groeiende populisme.

 

Het einde van de monogamie

Over liefde, biologie en samenleving

Laura Burgers & Philip Stein

Waarin we onderzoeken in hoeverre monogamie een achterhaald ideaal vertegenwoordigt, door eerst in het dossier te duiken van een rechtszaak tegen de monogamie, ons vervolgens te buigen over een hartstochtelijke minnebrief en als laatste te informeren naar ervaringen van iemand die de monogamie ver achter zich heeft gelaten.

 

Bètawetenschap

Puur natuur of juist cultuur?

Laura Burgers & Ramon Creyghton

Waarin we kennismaken met bèta’s die zich laten inspireren door sciencefiction, we ontdekken hoe cultuur het imago en zelfbeeld van wetenschappers beïnvloedt en daarmee hun aanzien en financiering, we lezen over de uiteenlopende opvattingen van bèta’s over hun rol in de maatschappij – waarop blijkt dat juist de culturele context de bètawetenschap extra schoonheid en elan verleent.

 

Morele multinationals

Balanceren tussen winst en geweten

Laura Burgers & Philip Stein

Waarin we onderzoeken waarom misstanden zich ongestraft kunnen voordoen in productieketens van multinationals, we nagaan hoeveel hoop we kunnen putten uit het moreel ogende ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’, we onze eigen verantwoordelijkheid als consument tegen het licht houden en enkele andere oplossingen overwegen.

 

Na de waarheid

Slotbeschouwing

Waarin we hem gaan cultiveren, die wilde tuin aan onderwerpen van de afgelopen hoofdstukken, waarin we zien dat ze allemaal een bescheiden antwoord proberen te leveren op het probleem van ‘post-truth’ en waarin wij vurig pleiten voor een open publieke sfeer.