Blikopener is een even inspirerende als noodzakelijke aanvulling op het normale studieprogramma voor elke student of wetenschapper die meer wil zijn dan alleen een vakidioot.
André Klukhuhn, voormalig voorzitter Studium Generale Utrecht

SPUI25 in Spe heeft de vinger aan de pols. De eigentijdse thema’s van de essays worden zorgvuldig en wetenschappelijk-onderbouwd te lijf gegaan. Het resultaat is een vlot geschreven bundel die de lezer informeert en aan het denken zet. Warm aanbevolen voor iedereen – jong en oud – die van overweging houdt.
Linda Duits, auteur Dolle mythes en Meisjes kijken

Een bruisende verzameling verlichte essays van twintigers met dwarse verkenningen, vermoedens en verwachtingen ten aanzien van een samenleving die voortgedreven wordt door het spanningsveld tussen wetenschap, technologie en informatie enerzijds, en emotie, vooroordeel en sociale betrokkenheid anderzijds. Uitdagend en geestverruimend!
Sander Bais, emeritus hoogleraar theoretische natuurkunde, Universiteit van Amsterdam en Sante Fé Institute

Wij zijn buitengewoon trots op onze jongerenredactie en deze proeve van hun kunnen. SPUI25 in Spe fungeert sinds 2013 als kweekschool voor bevlogen en breed geïnteresseerd academisch talent. Hoezeer deze redactie in staat is de tijdsgeest te pakken en vorm te geven in boeiende verhaallijnen, blijkt uit dit boek.
Barbara Coolen, inhoudelijk leider SPUI25